[ಬೊಗಳೂರು ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಯುರೋದಿಂದ]
ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೇಳಲಾರದೆ, ಇಂದು ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದರೂ ಮರಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಗಳೂರು ಏಕಸದಸ್ಯ ಬ್ಯುರೋದ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಗಳೂರು ಬ್ಯುರೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಈ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವದರೂ ಏನು?
ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.... ಮಂಗಳವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...
ನಿಮ್ಮ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರದ್ದಿಗಳಿರುವ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ರದ್ದಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

Post a Comment

ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಪಾ :-D

Previous Post Next Post