ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ

header ads

ವಿಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳತನ, ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಹಾರ!

ಕಳ್ಳತನವೂ ವಿಚಿತ್ರ, ಅದರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವೂ ವಿಚಿತ್ರ... ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇವ್ಯಾವುವೂ
ವಿಚಿತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ... ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲಿ...

ನಮ್ಮ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಗಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ಕೂತಿರಿ.

ಅದರ ಒದರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ...

ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು