ಕಳ್ಳತನವೂ ವಿಚಿತ್ರ, ಅದರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವೂ ವಿಚಿತ್ರ... ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇವ್ಯಾವುವೂ
ವಿಚಿತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ... ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲಿ...

ನಮ್ಮ ಬ್ಯುರೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಗಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ಕೂತಿರಿ.

ಅದರ ಒದರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ...

ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

Post a Comment

ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಪಾ :-D

Previous Post Next Post